Wiadomości


Obywatele seniorzy debatują

Rozpoczął się trzydniowy Kongres „Obywatel Senior", organizowany w ramach obchodów Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej