Wiadomości


Nowe projekty EUWT TRITIA

 fot. Katarzyna Dzieszko
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.o. uzyskało dofinansowanie na realizację dwóch projektów tematycznie skupionych na pracy z seniorami. Ich realizacja rozpocznie się od czerwca tego roku. Projekty są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.
Spotkanie Wielkanocne z seniorami

 fot. BP Tomasz Żak
W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego odbyło się uroczyste spotkanie wielkanocne z seniorami, któremu przewodniczył Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego.