WiadomościWakacyjny Bytomski Mam Talent

 Zdjęcie
13 sierpnia 2019 r. odbył się konkurs pn. „Bytomski Wakacyjny Mam Talent” dofinansowany  ze środków Województwa Śląskiego w ramach małych grantów senioralnych „Śląskie dla Seniora”.Województwo Śląskie i Gliwice dla Seniorów

 Zdjęcie

5 lipca 2019r. Województwo Śląskie reprezentowane przez Panią Izabelę Domogałę - Członka Zarządu Województwa Śląskiego, podpisało z miastem Gliwice List intencyjny w sprawie wspólnej organizacji Wojewódzkiej Konferencji Senioralnej oraz Targów Senioralnych, które odbędą się w dniach 8, 9 października 2019 r. w Gliwicach.


Ogłoszenie o możliwości ubiegania się o dofinansowywanie ofert z zakresu polityki senioralnej w trybie pozakonkursowym

 Zdjęcie
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego uprzejmie informuje, iż Zarząd Województwa Śląskiego zabezpieczył środki finansowe w kwocie 150.000,00 zł., w celu dofinansowania w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej: Ustawa) realizowanych w partnerstwie działań mających na celu wsparcie środowisk seniorskich w zakresie:I Konwent Śląskich Rad Seniorów

 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach zaprasza 28 maja na I Konwent Śląskich Rad Seniorów. Spotkanie będzie nie tylko okazją do integracji i wymiany doświadczeń Rad Seniorów z całego Województwa Śląskiego, w jego trakcie wręczone zostaną akty powołania Członkom Śląskiej Rady ds. Seniorów II kadencji.