A to Polska właśnie, zespół Śląsk zatańczył i zaśpiewał dla seniorów

 Zdjęcie Zdjęcie

Na zaproszenie Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego, seniorzy województwa śląskiego uczestniczyli w występie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”  im. Stanisława Hadyny.

Występ „A to Polska właśnie" organizowany był w ramach realizacji kampanii „Śląskie. Dla Seniora”.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie