Nowe projekty EUWT TRITIA

 fot. Katarzyna Dzieszko fot. Katarzyna Dzieszko
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.o. uzyskało dofinansowanie na realizację dwóch projektów tematycznie skupionych na pracy z seniorami. Ich realizacja rozpocznie się od czerwca tego roku. Projekty są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.
Celem pierwszego projektu pn. "Dostępność na plus, 60+! Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze dostępne dla seniorów" jest przygotowanie pracowników kadr kultury oraz dziedzictwa narodowego i przyrodniczego do wdrożenia specjalistycznych narzędzi pracy z seniorami i osobami niepełnosprawnymi. Pośrednim celem projektu ma być udostępnienie miejsc kulturalnych i turystyczno-przyrodniczych dla osób w wieku 60+, szczególnie tych, którzy zmagają się z dysfunkcjami zdrowotnymi. W ramach projektu zaplanowano specjalistyczne szkolenia dla przedstawicieli kadr kultury (muzeów, domów kultury, organizacji NGO pracujących w tym sektorze i innych), warsztaty dla seniorów, audyt instytucji kulturalnej połączony z seminarium i wydanie ogólnodostępnej publikacji.
 
Drugi z realizowanych projektów nosi tytuł "Wyszehradzka kooperacja na rzecz pracy z seniorami". Opiera się na wsparciu dla instytucji świadczących opiekę nad osobami starszymi, Domami Spokojnej Starości i Domami Pomocy Społecznej z obszarów przygranicznych Polski, Czech i Słowacji. Projekt zakłada organizację międzynarodowej konferencji na temat pracy z seniorami, warsztaty dla seniorów pozostających w zależnościach funkcjonalnych, którzy są mieszkańcami organizacji partnerskich w projekcie oraz specjalistyczne szkolenia dla opiekunów funkcjonalnych, jak również wydanie specjalistycznych śpiewników wraz z płytą (będą to narzędzie przygotowane z myślą o prowadzeniu zajęć terapeutycznych w domach spokojnej starości).
 
Partnerami projektu wyszehradzkiego są: Centrum Służb Socjalnych i usług dla seniorów Zákamenné (SK), Centrum Służb Socjalnych Horelica (SK), Powiatowy Dom Pomocy Społecznej Pogodna Jesień w Cieszynie (PL), Dom Pomocy Społecznej Betania (PL), Centrum Służb Socjalnych Český Těšín, příspěvková organizace (CZ), Fundacja 9sił (PL), Dom Spokojnej Starości Sv. Josefa w Ropicach (CZ), Dom seniorów pod patronatem św. Elżbiety w Jabłonkowie, Konwent Sióstr Elżbietanek w Jabłonkowie (CZ), Fundacja Cambio (PL), Dom Spokojnej Starości Vbrno (CZ).

Osoby zainteresowane projektem i udziałem w poszczególnych wydarzeniach, prosimy o obserwowanie strony internetowej Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA, gdzie na bieżąco będą się ukazywały aktualności i zaproszenia www.egtctritia.eu, a także do e mailowego kontaktu z przedstawicielem organizacji bwrona.tritia@gmail.com


Załączniki
Projekty senioralne EUWT - szczegółowy opis [DOCX 16,9kB]