Aktywizacja seniorów poprzez edukację

Interdyscyplinarne seminarium naukowym w Częstochowie

23 września w Częstochowie odbędzie się seminarium "Aktywizacja seniorów poprzez edukację". Jest ono częscią projektu "Evaluation toolkit on senior's education to improve their quality of life".

Seminarium skierowane jest do osób, którym bliska jest problematyka podnoszenia jakości życia seniorów poprzez ich szeroko rozumianą edukację. Organizatorzy zapraszają nauczycieli, instruktorów, animatorów, kadrę zarządzającą i studentów.

Wiecej na stronie konferencji