Pieniądze na aktywność osób starszych

Wyniki I edycji otwartego konkursu ofert w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 (ASOS)

Więcej na: www.pozytek.gov.pl

X