Kolejne wydarzenie w ramach Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej

Zapraszenie do udziału w konferencji, której głównym tematem są zmiany demograficzne i działania na rzecz seniorów

Konferencja odbędzie się 11 października 2012 r. (czwartek) w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Św. 3-4, Kraków.

Konferencja organizowana jest w ramach projektu „Sieć Lokalnych Obserwatoriów Aktywnej Integracji NLAO" (www.eurocities-nlao.eu) realizowanego wspólnie z miastami partnerskimi i europejską Siecią EUROCITIES, koordynatorem projektu w Krakowie jest Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa.