Carpe Diem – razem możemy więcej! - cykl wykładów i warsztatów dla seniorów

 Zdjęcie Zdjęcie
Uniwersytet SWPS zaprasza seniorów do udziału w projekcie Carpe Diem – razem możemy więcej!
Głównym celem projektu jest edukacja w obszarze kompetencji osobistych i społecznych, a także pobudzanie ich kreatywności i sprawności sensorycznej poprzez podejmowanie różnego typu aktywności.

Projekt obejmuje wykłady i warsztaty pokazujące sposoby rozwijania osobistego potencjału poprzez oddziaływania o charakterze psychologicznym i aktywne obcowanie z kulturą. Mogą wziąć w nim udział osoby zamieszkałe na terenie województwa śląskiego, które w momencie rozpoczęcia projektu będą miały ukończone 60 lat i dostarczą formularze zgłoszeniowe do dnia 25.04.2019 r.

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerami telefonu: 32 750 60 82, 785 200 133 lub e-mailowo: dziekan.katowice@swps.edu.pl. Udział w projekcie jest bezpłatny, organizator gwarantuje uczestnikom obiad i słodkie przekąski.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 27 kwietnia 2019 r. (sobota) o godzinie 10.30 w siedzibie Zespołu Szkół Budowlanych w Katowicach, przy ul. Techników 11.
Kolejne spotkania odbywać się będą w Centrum Katowic wg ustalonego harmonogramu. Planowanych jest 11 dni zajęciowych.


TEMATYKA WYKŁADÓW:


1. Wprowadzenie w cykl projektowy: Integrujmy się!
2. Czego życie oczekuje ode mnie. Motywowanie do podejmowania nowych wyzwań
3. Jak czerpać radość z kontaktów z innymi ludźmi
4. Proces porozumiewania się z ludźmi
5. Wsparcie społeczne jako źródło siły
6. Źródła stresu i sposoby radzenia sobie z nim

OBSZARY TEMATYCZNE WARSZTATÓW:


W drodze do siebie - rozwój osobisty
1. Zarządzanie sobą i swoim czasem. Automobilizacja. Cele - planowanie krótkoterminowe i odległe
2. Odkrywanie własnych możliwości i umiejętności
3. Kreatywność na co dzień
4. Fitness dla mózgu - ćwiczenie pamięci i zdolności poznawczych
5. Radzenie sobie z negatywnymi emocjami i stresem – relaksacja
6. Zdrowy styl życia - dieta i ruch

Ważne mosty i dobre granice - budowanie relacji interpersonalnych
1. Zasady dobrej komunikacji. Empatia i asertywność
2. Bariery i pułapki komunikacyjne
3. Diagnoza własnego stylu komunikowania
4. Budowanie i podtrzymywanie kontaktów. Role współzależne
5. Filary dobrych relacji - zrozumienie, troska, odpowiedzialność, szacunek
6. Korzystanie ze wsparcia. Sieć wsparcia społecznego i jej charakterystyki – autodiagnoza
7. Specyfika funkcjonowania kobiet i mężczyzn w relacjach interpersonalnych

Wychodzę ku innym - uczestnictwo w życiu społeczności
1. Poszukiwanie dróg włączania się w życie otoczenia - gdzie mogę być potrzebny
2. Aktywności, które łączą - tworzenie sieci społecznej
3. Umiejętność współdziałania, zaufanie
4. Konflikt i współpraca w grupie - co dzieli, co łączy
5. Młodość i starość mogą się lubić
6. Przełamywanie uprzedzeń i stereotypów

Rozwijam skrzydła - uczestnictwo w kulturze jako droga integracji z otoczeniem
1. Wykorzystanie dróg dostępu do kultury - miasto jako źródło inspiracji
2. Aktywne uczestnictwo w kulturze - kameralne formy realizowania swoich możliwości twórczych, samoorganizowanie grup twórczych, wyrażanie siebie przez sztukę
3. Kultura łącznikiem między pokoleniami
4. Choreoterapia
5. Filmoterapia
6. Photo voice – fotografia z tekstem jako możliwość ekspresji emocji
7. Arteterapia
8. Drama i muzyka
9. Zostawić ślad – literackie wyrażanie i przekazywanie własnych doświadczeń w różnych obszarach