Spotkanie Wielkanocne z seniorami

 fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak
W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego odbyło się uroczyste spotkanie wielkanocne z seniorami, któremu przewodniczył Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego.

Wśród gości spotkania znaleźli się wicemarszałkowie województwa śląskiego Wojciech Kałuża i Dariusz Starzycki, członkowie zarządu województwa śląskiego Izabela Domogała i Michał Woś, przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego Jan Kawulok, sekretarz województwa śląskiego Karolina Kosowska-Raczek, pełnomocnik wojewody ds. polityki senioralnej i społecznej Maria Nowak.Wśród przedstawicieli środowisk senioralnych gościli przedstawiciele rad ds. seniorów oraz uniwersytetów trzeciego wieku.

"Wszystkim Państwu składam serdeczne życzenia świąteczne. Oby nadchodzący czas był momentem skupienia, wyciszenia i nadziei na lepsze jutro. Pragnę zaznaczyć, że seniorzy są niezwykle istotni dla naszego społeczeństwa. Chcemy czerpać z Państwa wiedzy i doświadczenia”- zaznaczył Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego.

Do życzeń świątecznych dołączył się także Jan Kawulok, przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, który podziękował seniorom za ich szczególne zaangażowanie i aktywność.

Uroczystość uświetnił akcent artystyczny. Uczestnicy spotkania mieli okazje wysłuchać koncertu w wykonaniu uczniów Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach: kwartetu smyczkowego oraz kwintetu instrumentów dętych blaszanych.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak