Dojrzeć do polityki senioralnej

fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak

Cykl konferencji o bezpieczeństwie seniorów i II Bieg Białej Wstążki pod hasłem przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych. Za nami obchody Wojewódzkiego Tygodnia Seniora

Cztery spotkania w czterech subregionach województwa śląskiego zgromadziły kilkuset seniorów. Obok prelekcji i dyskusji dotyczącej polityki senioralnej i spraw istotnych z punktu widzenia tej grupy społecznej, osoby starsze mogły uczestniczyć w pokazach ratownictwa medycznego i udzielania pierwszej pomocy. Przedstawiciele policji mówili o kwestiach bezpieczeństwa, przede wszystkim w kontekście seniorów, którzy są grupą szczególnie narażoną na działania przestępców, czy oszustów.

„Musimy sprawić, by troska o seniorów nie była kwestią dni, czy tygodni, tylko by całe życie publiczne było zorganizowane pod kątem ich obecności. Dziś wiemy, że trzeba skoordynować działania różnych instytucji, stąd nasz apel by stworzyć koalicję na rzecz seniorów w województwie, choćby przez połączenie śląskiej karty seniora z innymi podobnymi projektami i włączenie jak największej liczby osób w ten proces” – przekonywał marszałek Wojciech Saługa w trakcie konferencji podsumowującej.

Warto przypomnieć, że samorząd wojewódzki powołał w ubiegłym roku Śląską Radę ds. Seniorów, której celem jest m.in. integracja osób starszych, wymiana dobrych praktyk w tym zakresie, budowa przestrzeni społecznej przyjaznej najstarszym mieszkańcom oraz włączanie zagadnienia starzenia się do regionalnych dokumentów strategicznych.

„Wychodzimy już z fazy raczkowania i wchodzimy w okres kreatywnej działalności Rady. Wojewódzki Tydzień Seniora to udana impreza, która rozruszała środowisko senioralne. Potrzeba koordynacji działań senioralnych w regionie, w wielu miejscach odbywają się bowiem ciekawe imprezy, o których starsi ludzie zwyczajnie nie wiedzą. Nie możemy zapominać również o podnoszeniu jakości życia seniorów, co wymaga konkretnych działań także w polityce samorządowej” – mówiła prof. Maria Zrałek, przewodnicząca Śląskiej Rady ds. Seniorów.

W trakcie podsumowania Wojewódzkiego Tygodnia Seniora zaprezentowano również tzw. kopertę życia, czyli zestaw informacji medycznych mogących uratować życie osób starszych w razie ewentualnego wypadku lub zagrożenia.Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak