Z seniorami dla seniorów

O stworzenie szerokiej koalicji na rzecz seniorów w województwie zaapelował marszałek Wojciech Saługa

Nieformalny apel skierowany jest do instytucji, samorządów i środowisk, które pracują na rzecz seniorów w województwie śląskim i ma pobudzić do działania oraz zbudowania regionu przyjaznego osobom starszym.

„Warto stworzyć taką nieformalną koalicję i cieszę się, że te wszystkie inicjatywy skupiają coraz więcej seniorów i osób im przychylnych. Od tego, jak my dzisiaj zaprojektujemy świat dla seniorów, zależy też nasza przyszłość, bo sami prędzej czy później będziemy z owoców tej pracy korzystać” – przekonywał w trakcie forum marszałek Wojciech Saługa.

Marszałek zaprezentował w pierwszej części spotkania główne zręby polityki senioralnej regionu i projekty, które już udało się zrealizować, poczynając od Śląskiej Rady ds. Seniorów, przez senioralia i cykl konferencji dla osób starszych, po Śląską Kartę Seniora.

„To najprostsza karta w Polsce – podkreślał marszałek Saługa. – Wystarczy przekroczyć właściwy wiek, okazać dowód osobisty i można cieszyć się z ulg i uprawnień, które zapewnia. Pracujemy nad tym, by poszerzać tę ofertę i docierać z nią do coraz większej grupy seniorów” – dodał marszałek.

W trakcie konferencji, współorganizowanej przez „Dziennik Zachodni”, odbył się szereg prelekcji i dyskusji, zaprezentowano także nowy projekt prasowy skierowany do seniorów, który ma być dystrybuowany m.in. przez Uniwersytety Trzeciego Wieku.

Politykę senioralną na przykładzie samorządów zaprezentowała prezydent Zabrza i przewodnicząca GZM Małgorzata Mańka-Szulik. „Po przekroczeniu pewnego wieku trudno wrócić do życia na pełnych obrotach i seniorzy stoją nieco z boku, a to przecież skarbnica wiedzy i doświadczeń. O seniorach należy myśleć długofalowo, wszyscy tworzymy metropolię i wszyscy stanowimy potencjał poszczególnych miast czy regionu. Warto zacieśniać więzy między pokoleniami i coraz intensywniej myśleć o tym, jak włączać seniorów do decydowania o swoim otoczeniu” – mówiła Małgorzata Mańka-Szulik.

Podczas konferencji sporo miejsca poświęcono także tematyce zdrowotnej. System wsparcia osób starszych w środowisku ich zamieszkania przedstawiła prof. Maria Zrałek, przewodnicząca Śląskiej Rady ds. Seniorów.