Opłatek z seniorami

fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak

Przedstawiciele środowisk senioralnych spotkali się z marszałkiem Wojciechem Saługą na spotkaniu opłatkowym w Koszęcinie

„Okres świąteczny to czas podsumowań. Dobrze przepracowaliśmy ten rok, władze regionu i całe środowisko zaangażowane było w działania senioralne. Chcemy z wami rozmawiać, uczyć się od was i czynić starania, by seniorom w województwie żyło się po prostu lepiej, byście byli pełnoprawnymi członkami społeczeństwa” – zwrócił się do seniorów obecnych na spotkaniu w Koszęcinie marszałek Wojciech Saługa.

Marszałek zachęcał, by seniorzy dawali dobry przykład i w swoim otoczeniu pobudzali osoby starsze, często mało aktywne, do wyjścia z domu, wolontariatu czy innej formy aktywności.

Na spotkaniu obecny był także przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Grzegorz Wolnik, który apelował do przedstawicieli samorządów, by włączyli się w propagowanie tzw. kopert życia.

„Warto, by te koperty znalazły się w każdej lodówce osoby starszej, schorowanej. Warto wspierać tę ideę, zarażać nią włodarzy miast i gmin, bo ona po prostu może uratować życie. Dlatego zwracam się do was z prośbą – mobilizujcie władze samorządowe, żeby te koperty rozpowszechnić w waszym najbliższym otoczeniu” – podkreślał Grzegorz Wolnik.

Seniorzy obok świątecznych życzeń mieli okazję wysłuchać koncertu kolęd w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny.


Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak