Powstał regionalny zespół OPS

Spotkanie grupy inicjatywnej śląskich delegatów Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

W Gmachu Sejmu Śląskiego zebrali się dziś delegaci Obywatelskiego Parlamentu Seniorów z województwa śląskiego. W imieniu Marszałka Województwa Śląskiego gości powitała dyrektor Gabinetu Marszałka Katarzyna Kuczyńska-Budka.

Krystyna Lewkowicz – przewodnicząca Obywatelskiego Parlamentu Seniorów II kadencji wręczyła delegatom legitymacje. Następne wybrano władze śląskiej delegacji.

Prezydium Regionalnego OPS:

 • Zuzanna Geilke – przewodnicząca
 • Henryk Wójtowicz – zastępca
 • Jan Krawczyk – zastępca
 • Mieczysław Skowron – członek
 • Grażyna Omeljaniuk-Szulc – członek
 • Ewa Brewczyńska-Florczyk – członek

W czasie spotkania dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Bożena Borowiec przedstawiła projekt Śląskie dla Seniora oraz założenia polityki senioralnej regionu.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak