Na naukę nigdy nie jest za późno

Międzynarodowe spotkanie poświęcone edukacji seniorów w województwie śląskim

Spotkanie odbyło się 4 lutego br. w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych w Katowicach. Jego celem było zaprezentowanie działań edukacyjnych kierowanych do osób starszych na terenie województwa śląskiego. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. zaproszeni goście z Litwy, Niemiec, Szwecji i Włoch. Przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego przedstawił inicjatywy podejmowane przez Województwo Śląskie w ramach akcji „Śląskie dla Seniora” oraz nakreślił ich znaczenie dla rozwoju edukacji osób starszych w regionie. Głos na spotkaniu zabrali również członkowie Śląskiej Rady ds. Seniorów. Prof. Maria Zrałek – przewodnicząca Śląskiej Rady ds. Seniorów zaprezentowała kluczowe dane związane z edukacją osób starszych, w szczególności wynikające z działalności uniwersytetów trzeciego wieku w regionie. Anna Szelest – przewodnicząca zespołu zadaniowego ds. aktywności działającego w ramach Śląskiej Rady ds. Seniorów – wskazała na możliwości wynikające z zachęcania osób starszych do aktywnej partycypacji w sferze publicznej i wykorzystania ich potencjału, w tym dzięki wsparciu działalności gminnych rad seniorów. Spotkanie zostało zorganizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem „EBI Association” z Jastrzębia-Zdroju. Stanowiło część projektu „Wysoka jakość edukacji dorosłych – europejska wymiana doświadczeń” w ramach Programu ERASMUS+ Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji osób dorosłych. Cel projektu to transfer wiedzy oraz wymiana doświadczeń w dziedzinie niezawodowej edukacji osób dorosłych.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.