Kongres Obywatel Senior

W poniedziałek 9 maja w Górnośląskim Parku Etnograficznym rozpocznie się V Kongres Obywatel Senior

Wykład programowy na temat prawa seniorów do niezależnego życia i integracji społecznej jako wyzwań dla środowiska lokalnego wygłosi Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, który objął wydarzenie patronatem honorowym. Oficjalnego otwarcia dokona Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa oraz Grzegorz Wolnik, Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego i prof. Maria Zrałek, Przewodnicząca Śląskiej Rady ds. Seniorów.

W południe rozpocznie się blok poświęcony dobrym pomysłom europejskim dla seniorów. Gośćmi panelu będą Noemi Ostolaza Arcauz, Dyrektor Gabinetu i Komunikacji Departamentu ds. Zatrudnienia i Polityki Społecznej Rządu Kraju Basków i Emilio Sola, Dyrektor ds. Usług Społecznych odpowiedzialny za strategię Kraju Basków na rzecz aktywnego starzenia.

Tematyka tegorocznych paneli i warsztatów dotyczyć będzie m.in problemu braku polityki senioralnej, poprawy bezpieczeństwa i komfortu życia osób starszych, ich społecznej aktywizacji i kreowania liderów w tym środowisku. W debacie pt. „Aktywni obywatele” głos zabiorą Wojciech Saługa, Marszałek Województwa Śląskiego, Jolanta Kwaśniewska, Fundacja „Porozumienie bez Barier”, Katarzyna Kulik-Cała, koordynator wolontariatu w Ośrodku Pomocy Społecznej Urzędu Dzielnicy Warszawa-Bielany, Halina Pisarek, wolontariuszka-seniorka Fundacji Park Śląski i dr Paweł Kubicki, Szkoła Główna Handlowa. W trakcie dyskusji zostanie wyświetlony film prezentujący realizację projektu Fundacji „Porozumienie bez Barier” w Domu Pomocy Społecznej w Słupsku – Kącik Babci i Dziadka.

Podczas Kongresu wręczone zostaną także certyfikaty dla Gmin Przyjaznych Seniorom. Wyróżnienie to przyznaje kapituła, w skład której wchodzą organizatorzy Kongresu, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej i Polskie Towarzystwo Gerontologiczne.

Kongres Obywatel Senior