Konwent Marszałków RP o polityce senioralnej

Polityka senioralna będzie jednym z kluczowych tematów jakim zajmie się Konwent Marszałków RP, który odbędzie się 14 kwietnia w Szczyrku.

„Postępujący proces starzenia się społeczeństwa oraz zwiększone zapotrzebowanie na świadczenia służby zdrowia to problemy, które dotykają wszystkich regionów w Polsce. Rolą samorządów jest zapewnienie dostępu do służby zdrowia na możliwie najwyższym poziomie a także tworzenie warunków do dobrego i godnego starzenia się. Podjęliśmy już w tym zakresie szereg inicjatyw w ramach projektu „Śląskie dla Seniora” i chcemy podczas konwentu wyznaczać standardy dla wszystkich województw w Polsce.” – mówi marszałek Wojciech Saługa.

Posiedzenie zespołu ds. polityki senioralnej połączone będzie z warsztatami „Kodeks dobrych praktyk polityki senioralnej”. Rezultatem dyskusji ma być przygotowanie rekomendacji dotyczących rozwiązań w zakresie polityki senioralnej. Wypracowany wspólnie „Kodeks dobrych praktyk polityki senioralnej” zostanie zaprezentowany konwentowi podczas plenarnego posiedzenia. W warsztatach będą uczestniczyć przedstawiciele urzędów marszałkowskich i regionalnych ośrodków polityki społecznej z różnych województw. Prace zespołu koncentrować się będą wokół zagadnień wolontariatu na emeryturze, aktywności fizycznej, profilaktyki zdrowotnej osób starszych, a także tworzenia warunków do jak najdłuższego utrzymywania aktywności społecznej.

Konwent Marszałków Województw RP jest ciałem opiniotwórczo-doradczym, które reprezentuje interesy wszystkich 16 województw. Podczas obrad konwentu, którym przewodniczy marszałek województwa sprawującego aktualnie prezydencję, pozostali marszałkowie, przedstawiciele samorządów lokalnych, reprezentanci administracji rządowej i przedstawiciele instytucji centralnych analizują propozycje zmian w przepisach dotyczących samorządów, omawiają aktualne zagadnienia związane z działalnością samorządów i współpracują ze sobą dla wspólnego dobra własnych regionów i całego kraju.

Na każdym z Konwentów ustalane są wspólne stanowiska, które następnie przekazywane są urzędom, instytucjom czy parlamentarzystom, aby działania Konwentu miały jeszcze większy wpływ na kształt działań państwa dotyczących samorządu. Inicjatorem Konwentu Marszałków był Jan Olbrycht - Marszałek Województwa Śląskiego w latach 1998-2002. Pierwsze posiedzenie Konwentu odbyło się w grudniu 1998 roku.