Koperta, która ratuje życie

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego we współpracy z Pełnomocnikiem Terenowym Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach rusza z ogólnowojewódzką akcją

Pierwsza akcja propagująca projekt odbyła się na Senioraliach 8 maja w Parku Śląskim.

„Koperta życia” to karta, w której podaje się informacje dotyczące jej właściciela – dane osobowe, numer telefonu do bliskiej osoby, przebyte choroby, zażywane leki i uczulenia. Kartę wkłada się najczęściej do lodówki, na której umieszcza się naklejkę z nadrukiem „Koperta życia”. Umieszczenie koperty w miejscu widocznym i dostępnym umożliwia służbom medycznym w razie wypadku lub zasłabnięcia, a także policji, straży pożarnej, straży miejskiej czy służbom socjalnym szybki dostęp do podstawowych informacji o seniorze. Dlaczego w lodówce? Bo jest to urządzenie, które znajdziemy w każdym domu i ze względu na spore rozmiary – łatwe jest do znalezienia.

Podczas I Wojewódzkich Senioraliów 8 maja w Parku Śląskim rozdawano zestawy „Kopert życia”, które trzeba uzupełnić i umieścić w oznaczonym logo programu miejscu. Organizatorzy planują organizację podobnych akcji na imprezach, gdzie obecni będą seniorzy. Ankiety do uzupełnienia wraz z logo akcji, które będzie można umieścić na lodówce, dostępne będą wkrótce na stronach www.seniorzy.slaskie.pl oraz www.ngo.slaskie.pl a także innych stronach instytucji wojewódzkich.

„Koperta życia” przyspiesza ratownikom medycznym dostęp do ważnych informacji medycznych mogących uratować życie, ułatwia pracę innym służbom oraz zwiększa poczucie bezpieczeństwa osób starszych. Celem projektu jest ujednolicenie karty informacyjnej, tak by w całym województwie akcja jednoznacznie się kojarzyła. Organizatorzy chcą dotrzeć z informacją do jak największej liczby osób, by „Koperty życia” stały się dobrą praktyką w domach ludzi starszych.

Więcej o Kopercie życia