W Łazach seniorzy pokazali formę

fot. Witold Trólka fot. Witold Trólka

Ogólnopolska Olimpiada Sportowa Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych „Trzeci Wiek na Start”

Już po raz ósmy do Łaz przyjechali sportowcy-seniorzy z całego kraju, a także z Austrii oraz Ukrainy.

Zawodnicy wzięli udział w jedenastu konkurencjach sportowych, m.in. w łucznictwie, tenisie stołowym, szachach, pływaniu, przełajach rowerowych. Przed zawodami odbyła się oficjalna ceremonia otwarcia – przemarsz oraz zapalenie znicza.

Nad Zalewem Mitręga, głównym miejscem Olimpiady, przygotowano występy zespołów artystycznych. Specjalnie dla seniorów przygotowano także stoisko z masażami i badaniami. Organizatorem imprezy był Uniwersytet Trzeciego Wieku we współpracy z Gminą Łazy.

W otwarciu Olimpiady wziął udział Wojciech Saługa, marszałek Województwa Śląskiego.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
fot. Witold Trólka fot. Witold Trólka fot. Witold Trólka fot. Witold Trólka fot. Witold Trólka fot. Witold Trólka fot. Witold Trólka fot. Witold Trólka fot. Witold Trólka fot. Witold Trólka fot. Witold Trólka fot. Witold Trólka fot. Witold Trólka fot. Witold Trólka fot. Witold Trólka fot. Witold Trólka fot. Witold Trólka fot. Witold Trólka fot. Witold Trólka fot. Witold Trólka fot. Witold Trólka fot. Witold Trólka fot. Witold Trólka fot. Witold Trólka fot. Witold Trólka fot. Witold Trólka fot. Witold Trólka fot. Witold Trólka fot. Witold Trólka fot. Witold Trólka