Losowanie rozstrzygnie

Losowanie Członków Komisji Eksperckiej wybierającej skład Śląskiej Rady ds. Seniorów

23 listopada br. zakończono nabór zgłoszeń do prac w komisji eksperckiej, której zadaniem będzie rekrutacja kandydatów do Śląskiej Rady ds. Seniorów.

Wpłynęło 13 poprawnych wniosków. W związku z tym 2 grudnia (w środę) o godz.10.30 w pokoju 390 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, w obecności prof. dr hab. Aldony Frączkiewicz – Wronki, Pani Bożeny Borowiec dyrektora ROPS oraz Pani Katarzyny Miazio pracownika Gabinetu Marszałka odbędzie się losowanie 4 osób spośród nadesłanych kandydatur.