Znamy członków Komisji Eksperckiej

2 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego odbyło się losowanie czterech przedstawicieli środowisk senioralnych do Komisji Eksperckiej

Zgodnie z regulaminem Śląską Radę ds. Seniorów wybiera siedmioosobowa Komisja Ekspercka złożona z dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, jednego przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, eksperta powołanego przez ROPS oraz czterech przedstawicieli środowisk senioralnych, po jednym z każdego subregionu województwa śląskiego.

Z subregionu centralnego napłynęło dziesięć zgłoszeń, z subregionu południowego trzy zgłoszenia. Z pozostałych dwóch subregionów nie było żadnych kandydatów.

Ponieważ wpłynęło więcej niż po jednym zgłoszeniu z tego samego subregionu województwa, wybór przedstawiciela z tego subregionu następuje w drodze losowania. Losowania dokonano spośród kandydatów reprezentujących dwa subregiony: centralny i południowy.

W komisji środowiska senioralne reprezentowane będą przez:

 • Jana Dziedzica (Mysłowicka Rada Seniorów),
 • Danutę Barbarę Ogórek (Stowarzyszenie „KLUB WSPARCIA” w Siemianowicach Śląskich),
 • Teresę Opyrchał (Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Bielsku-Białej),
 • Annę Zasadę-Chorab (Zastępca Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie).

Na najbliższym posiedzeniu Komisja Ekspercka zarekomenduje kandydatów do Śląskiej Rady ds. Seniorów.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak