Młodzi wspólnie z seniorami

 fot. GM fot. GM
W Sali Błękitnej Gmachu Sejmu Śląskiego odbyło się kolejne posiedzenie Śląskiej Rady ds. Seniorów

W spotkaniu uczestniczyła Klaudia Franiel – przewodnicząca Komisji Dialogu i Komunikacji Społecznej Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego. Przedstawiła pierwsze propozycje współpracy Sejmiku Młodzieżowego ze Śląską Radą ds. Seniorów. Podczas dyskusji pojawiły się także pomysły i propozycje wspólnych inicjatyw.

W czasie posiedzenia dyskutowano też nad projektem dokumentu „Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo. Uczestnictwo. Solidarność”, głównie w kontekście aktualnie obowiązującej Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 2006-2020.

Na spotkaniu zaprezentowano także m.in. wyniki warsztatów dotyczących miasta przyjaznego seniorom oraz sprawozdanie ze Śląskiego Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Kolejne posiedzenie Śląskiej Rady do spraw Seniorów jest planowane na 25 maja.