Trzeci wiek na start

 fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak
Ponad tysiąc zawodników oraz kibice z kraju i zagranicy. W Łazach po raz dziesiąty zapłonął ogień Ogólnopolskiej Olimpiady Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych „Trzeci Wiek na Strat”

„Bardzo dziękuję, że odpowiedzieliście tak licznie na nasze zaproszenie. Zawody się jeszcze nie rozpoczęły, a już mamy rekord frekwencji, 71 Uniwersytetów Trzeciego Wieku i innych organizacji senioralnych odwiedziło dziś Łazy. Dla naszej gminy to powód do dumy, że na jeden dzień stajemy się stolicą seniorów, życzliwości, uśmiechu i sportowej rywalizacji” – mówił ze sceny w wiosce olimpijskiej burmistrz Łaz Maciej Kaczyński.

W Łazach pojawili się seniorzy z 71 uniwersytetów trzeciego wieku z całego kraju, a także z Austrii i Ukrainy. W ceremonii otwarcia sportowych zmagań uczestniczył również Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa, który od lat promuje politykę senioralną w regionie, tworząc m.in. Śląską Radę ds. Seniorów, organizując Senioralia we wszystkich subregionach, promując tzw. kopertę życia i kartę seniora.

„Patrząc na was widzę, że jesteście nie do zatrzymania. To prawdziwa senioralna rewolucja, która przybiera na sile. Już jesteście zwycięzcami, zarażajcie tą pasją swoich znajomych, zachęcajcie ich do wyjścia z domu. My samorządowcy chcemy was słuchać i pomagać robić to, do czego nas zachęcacie” – mówił na ceremonii otwarcia marszałek Wojciech Saługa.

Podczas jubileuszowej Olimpiady UTW seniorzy walczyli o medale w kilku dyscyplinach sportowych m.in. w kajakach, strzelectwie, łucznictwie, kolarstwie przełajowym, pływaniu, lekkoatletyce, tenisie stołowym, szachach i brydżu sportowym. Uroczystość otwarcia olimpiady i wioska olimpijska znajdowały się na terenie wokół zalewu Mitręga. Oprócz rywalizacji sportowej spotkanie było znakomitą okazją do integracji środowisk senioralnych, a także spotkań słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku i prezentacji ich dokonań, w tym aktywności kulturalnej. Na scenie zaprezentowały się grupy artystyczne m.in. Chór Męski „Lutnia”, Zespół Pieśni i Tańca „Mazowiacy” i Kram Kramarski.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak

Filmy