Najaktywniejszy senior w województwie poszukiwany!

 fot. ŚUW fot. ŚUW
Rusza trzecia edycja organizowanego przez Wojewodę Śląskiego konkursu

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wyróżnionych ze względu na płeć, w wyniku których laureaci otrzymają tytuły „Aktywnej seniorki” oraz „Aktywnego seniora”. Kandydaci powinni mieć ukończone 60 lat i wyróżniać się swoim działaniem na rzecz środowiska osób starszych oraz integracji międzypokoleniowej.

Kandydatów zgłaszać mogą osoby fizyczne, organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie województwa śląskiego.

Zgłoszeń konkursowych dokonywać należy do 16 września 2019 roku poprzez odpowiedni formularz, stanowiący załącznik do regulaminu konkursowego (załącznik nr 1) wraz z podpisanymi formularzami zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników (załącznik nr 2) oraz oświadczeniem o ukończeniu 60 lat (załącznik nr 3). Wszystkie załączniki wraz z regulaminem dostępne są na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Podpisane dokumenty należy przesłać na adres Urzędu z dopiskiem „Konkurs – AKTYWNY SENIOR” lub przesłać skanem na adres e-mail: ps-sekretariat@katowice.uw.gov.pl