Nowa Przewodnicząca Śląskiej Rady ds. Seniorów

 fot. UMWS fot. UMWS
Zuzanna Sklorz-Geilke zastąpiła Ewę Kulisz 

W Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego odbyło się XI posiedzenie Śląskiej Rady ds. Seniorów II kadencji. Głównym tematem obrad był wybór nowego przewodniczącego rady.

W wyniku przeprowadzonych wyborów przewodniczącą Śląskiej Rady ds. Seniorów została Zuzanna Sklorz-Geilke. Zastąpiła ona dotychczas piastującą to stanowisko Ewę Kulisz.

„Pani Ewie Kulisz dziękujemy za dotychczasowy wkład w realizację zadań na rzecz seniorów w naszym województwie oraz promowanie wizerunku Rady jako organu przyjaznego seniorom. Nowej przewodniczącej gratulujemy i życzymy powodzenia i wytrwałości w pracy na rzecz osób starszych województwa śląskiego” – mówią członkowie rady.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 fot. UMWS  fot. UMWS  fot. UMWS