Śląscy seniorzy realizują innowacje społeczne

 fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora
Działanie podejmowane w projekcie IN SITU

Partnerska inicjatywa wdrażana przez Województwo Śląskie i Akademię WSB w naszym regionie oraz 10 innych partnerów z Austrii, Niemiec, Włoch, Chorwacji i Słowenii przekonała seniorów do kreatywności i wymyślenia nowych innowacji społecznych. Ten międzynarodowy projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Europa Środkowa umożliwił grupie seniorów z regionu zaangażowanie się z w działania społeczne mające wydźwięk ponadnarodowy. Różne grupy społeczne z 6 krajów europejskich w tym samym czasie wypracowywały innowacyjne rozwiązania mające na celu poprawę sytuacji grup defaworyzowanych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Jednym z efektów projektu jest powstanie tzw. Regionalnego Hubu Innowacji Społecznych, który ma swoją siedzibę w Akademii WSB przy ulicy Cieplaka 1c w Dąbrowie Górniczej. HUB prowadzi działania na rzecz promowania i wdrażania innowacji społecznych, a głównymi odbiorcami jego działań są osoby w wieku senioralnym, osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne oraz mieszkańcy województwa śląskiego, także ci, którzy stracili pracę w wyniku pandemii COVID-19. W ramach Hubu organizowane są szkolenia, prowadzone doradztwo oraz mentoring dla osób i grup chcących rozpocząć działalność przedsiębiorstwa społecznego. Program przygotowywany został przy współpracy 12 partnerów projektu, dzięki czemu bazuje na najlepszych praktykach i doświadczeniach zebranych w Austrii, Chorwacji, Niemczech, Słowenii, Włoszech oraz Polsce. Eksperci Hubu wraz z uczestnikami wspólnie wypracowują innowacje społeczne. Do tej pory udało się zrealizować trzy inicjatywy:

 • „Budki dla ptaków” – nieformalna inicjatywa polegająca na własnoręcznym wykonywaniu budek lęgowych dla ptaków. Są one konstruowane w taki sposób, by zapewnić pisklętom bezpieczeństwo, poprzez uniemożliwienie potencjalnym drapieżnikom dostania się do środka. Budki wykonują dziadkowie z wnukami, a później rozwieszają je w odpowiednich, starannie wybranych miejscach.
 • „Tańczący seniorzy” – inicjatywa seniorów polegająca na propagowaniu różnorodnych stylów tanecznych, dostosowanych do gustów i możliwości tańczących, dzięki czemu zaangażowane osoby mają okazję nie tylko do rehabilitacji ruchowej, ale też społecznej (po szkodach wyrządzonych na tym polu przez Covid-19). Pomysł się rozwija, seniorzy ze swoimi pokazami tańców pojawiają się na licznych imprezach, startują także z powodzeniem w profesjonalnych konkursach tańca.
 • „Ogród sensoryczny” – inicjatywa w trakcie realizacji przez grupę osób z niepełnosprawnością intelektualną. W planach jest powołanie przedsiębiorstwa społecznego zajmującego się rozwojem i udostępnianiem ogrodu, gdzie np. osoby autystyczne będą miały okazję do intensywnego pobudzania wrażeń zmysłowych poprzez kontakt z przyrodą, nieożywioną i ożywioną.

Opracowane inicjatywy w ramach międzynarodowej wymiany dobrych praktyk i współpracy były prezentowane m.in. w ramach zorganizowanych w formule on-line targów i konferencji, gdzie przedstawiano najciekawsze i najbardziej inspirujące innowacje społeczne. Odbyły się dwie edycje spotkań, podczas obu regionalne inicjatywy zostały dostrzeżone i wyróżnione. W wiosennej edycji inicjatywa „Budki dla ptaków” zwyciężyła w kategorii najbardziej kreatywne przedsięwzięcie. Podczas edycji jesiennej „Tańczący seniorzy” bezapelacyjnie zwyciężyli w kategorii najbardziej innowacyjnego przedsięwzięcia.

W ramach projektu Województwo Śląskie i Uczelnia są odpowiedzialne także za stworzenie w województwie śląskim strategii rozwoju innowacji społecznych, ukierunkowanych na aktywizację zawodową długotrwale bezrobotnych mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem osób wchodzących na rynek pracy oraz obywateli w wieku 50+. Samorząd regionalny we współpracy z różnymi partnerami będzie nadal realizował różne inicjatywy społeczne dla zwiększenia szans wdrażania innowacji społecznych przez samych mieszkańców województwa.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora

Linki do stron zewnętrznych
Więcej szczegółowych informacji o projekcie w regionie
Strona projektu IN SITU