Po radę do seniora. Seniorzy do Rady

Śląska Rada ds. Seniorów w pełnym składzie

Wręczenie zaświadczeń o wyborze w skład Śląskiej Rady ds. Seniorów odbyło się w trakcie grudniowej sesji Sejmiku Województwa Śląskiego. Każdy z członków Rady odebrał zaświadczenie o wyborze z rąk marszałka Wojciecha Saługi.

„Dzisiaj następuje zwieńczenie pewnego etapu pracy związanej z powołaniem rady. Nie traktujemy tego dnia jako finału, ale jako początek dużego wyzwania, jakim jest funkcjonowanie Rady ds. Seniorów i jej wpływ na funkcjonowanie regionu” – przekonywał marszałek Wojciech Saługa.

Wręczenie zaświadczeń o wyborze do Śląskiej Rady ds. Seniorów to efekt posiedzenia Komisji Eksperckiej, która zarekomendowała kandydatów. W wyniku otwartego naboru zgłoszeń napłynęło 49 kandydatur, z czego 45 spełniło wymogi formalne. W Radzie reprezentowane są wszystkie subregiony województwa śląskiego, a w jej skład wchodzi 20 osób. Potrzeba powołania rady wynika z niewykorzystanego i drzemiącego w regionie potencjału środowisk senioralnych.

„Naszym celem jest dobre zarządzanie województwem i aby to uczynić, musimy znać potrzeby seniorów, którzy są coraz bardziej aktywni i chcą, by ich głos był lepiej słyszalny. Chcemy, byście podpowiadali nam, jakie decyzje podjąć, aby żyło się nam wszystkim lepiej – bo sprawy seniorów prędzej czy później staną się istotne dla nas wszystkich” – podkreślał marszałek Wojciech Saługa.

Powołanie Śląskiej Rady ds. Seniorów to jedna z inicjatyw na rzecz najstarszych mieszkańców, podejmowanych przez samorząd na szczeblu województwa. Wcześniej uruchomiono m.in. Śląską Kartę Seniora, która umożliwia wsparcie w dostępie do zasobów instytucji kultury, rekreacji i edukacji w naszym regionie poprzez szereg ulg i uprawnień oferowanych osobom, które ukończyły 60 rok życia. Dokumentem umożliwiającym skorzystanie z oferty jest dowód osobisty.