Senior aktywny i kreatywny

Fot. Wioletta Tkocz Fot. Wioletta Tkocz

Śląska Konferencja Rad Seniorów podsumowała projekt „Działaj rozważnie i skutecznie”

Śląska Konferencja Rad Seniorów podsumowała projekt „Działaj rozważnie i skutecznie” Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 realizowany przez Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych „Most”. Wicemarszałek Aleksandra Skowronek, otwierając spotkanie, zaprezentowała działania samorządu województwa śląskiego wprowadzające w życie projekt „Śląskie dla seniora”, którego efektem jest m.in. Śląska Rada ds. Seniorów. Zostanie ona powołana na najbliższej sesji sejmiku 21 grudnia. Dwudziestoosobowa Rada ma być organem opiniodawczym i doradczym działającym społecznie przy marszałku województwa śląskiego.

„Projekt „Śląskie dla seniora” zakłada wprowadzenie w życie Karty Seniora. W tę inicjatywę włączyło się 25 instytucji związanych z województwem, które dla osób powyżej 60 roku życia proponują różnego rodzaju ulgi w korzystaniu z usług i ciekawą ofertę. Aby móc z nich korzystać, wystarczy jedynie okazać dowód osobisty. Dla seniorów korzystających z internetu stworzyliśmy stronę www.seniorzy.slaskie.pl. Zawarte są tam m.in. najważniejsze i najświeższe aktualności o wydarzeniach w regionie i poradnik seniora” – mówiła wicemarszałek Skowronek.

W projekcie realizowanym przez stowarzyszenie „Most” uczestniczyło 75 osób powyżej 60 roku życia, reprezentujących 14 Rad Seniorów działających na terenie województwa oraz seniorzy zaangażowani w proces powoływania następnych Rad. W trakcie spotkań opracowano wiele przykładowych rozwiązań w zakresie czterech obszarów polityki senioralnej, takich jak: mieszkalnictwo, profilaktyka i ochrona zdrowia, dostęp do edukacji i kultury oraz aktywny wypoczynek.

Zaproponowano m.in. wspólne mieszkania dla seniorów, gdzie kilka osób będzie w stanie sfinansować monitoring i opiekę. Innym rozwiązaniem może być m.in. promowanie budowy w ramach nowoprojektowanych domów osobnych, niedużych mieszkań dla seniorów. W obszarze profilaktyka i ochrona zdrowia seniorzy zaproponowali „Książeczkę zdrowia seniora”, która pozwoliłaby zaplanować i usystematyzować badania. Sporo propozycji wypracowano również w obszarze dostępu do edukacji i kultury. Jedną z nich jest wzmocnienie edukacji trzeciego wieku. Według seniorów dobrym rozwiązaniem byłoby również utworzenie politechnik trzeciego wieku.

Rezultaty uzyskane w czasie realizacji projektu będą wykorzystywane przy tworzeniu Lokalnych Programów Polityki Senioralnej. Zaplanowano też dalszą współpracę pomiędzy Radami Seniorów, w ramach której członkowie Rad będą dzielili się doświadczeniami, przekazywali wiedzę oraz wzajemnie wspierali w działaniach.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Fot. Wioletta Tkocz Fot. Wioletta Tkocz Fot. Wioletta Tkocz Fot. Wioletta Tkocz Fot. Wioletta Tkocz Fot. Wioletta Tkocz Fot. Wioletta Tkocz Fot. Wioletta Tkocz