Radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

 Radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego Radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
Radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
oraz błogosławieństwa Bożego
życzy

Marszałek Województwa Śląskiego
Jakub Chełstowski
wraz z Zarządem