Ostatnie Senioralia w sezonie

 fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak
Polityka senioralna jest jednym z priorytetów Samorządu Województwa Śląskiego. Dzisiaj obyło się już ostatnie z czerech spotkań w ramach Senioraliów. Po Żywcu, Raciborzu i Kłobucku gościliśmy w Zawierciu

W senioraliach wziął udział marszałek Wojciech Saługa oraz m.in. prezydent Zawiercia Witold Grim, posłanka na Sejm RP Anna Nemś i radny Sejmiku Województwa Śląskiego Mirosław Mazur. „Dzisiejsze spotkanie jest efektem powołanej Śląskiej Rady ds. Seniorów. Staramy się pokazać, że zależy nam na budowaniu realnych programów skierowanych właśnie do seniorów. Jesteśmy jednym społeczeństwem i każdy powinien być traktowany tak samo. Chcemy zrobić wszystko, żeby przeciwdziałać samotności i wykluczeniu osób starszych. To jest wyzwanie, z którym musimy się zmierzyć, dlatego prosimy: bądźcie państwo naszymi ambasadorami” – mówił rozpoczynający oficjalną część spotkania marszałek Wojciech Saługa.

Podczas Senioraliów uczestnicy mogli nabyć Koperty Życia oraz Paszporty Zdrowia Seniora. Dostępne były także punkty porad lekarskich i dietetycznych, stoiska kosmetyczne i relaksacyjne. Artystycznym zwieńczeniem był koncert Krzysztofa Respondka.

Przypomnijmy, że polityka senioralna jest jednym z wiodących zadań Samorządu Województwa Śląskiego. Urząd Marszałkowski uruchomił m.in. projekt „Śląskie dla seniora”, utworzył Śląską Kartę Seniora, wymyślił i zrealizował inicjatywę Srebrnego Listka, jest także organizatorem konkursu Ambasadorów Srebrnego Pokolenia.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak

Filmy