Wybory samorządowe 2018

 fot. arch. BP Tomasz Żak fot. arch. BP Tomasz Żak
Prawo do głosowania korespondencyjnie lub poprzez swojego pełnomocnika

21 października br. odbędą się wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mają prawo do głosowania w lokalu wyborczym, korespondencyjnie lub poprzez swojego pełnomocnika. Prawo do głosowania przez pełnomocnika dotyczy także wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat.

Należy pamiętać o tym, aby zamiar głosowania korespondencyjnego zgłosić do komisarza wyborczego najpóźniej do 8 października br. Zamiar głosowania przez pełnomocnika należy zgłosić w urzędzie gminy (miasta) – w miejscu wpisu do rejestru wyborców do 12 października br.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej.

Filmy