Śpiewnik pieśni ludowych pogranicza polsko-słowacko-czeskiego

 fot. EUWT TRITIA fot. EUWT TRITIA
Śpiewnik dla seniorów przygotowany przez Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA

Wybrane melodie to przekazywany drogą ustną dorobek pokoleń, w którym zawiera się obraz tradycji i kultury pogranicza polsko-czesko-słowackiego. Wprowadzony autorski zapis melodii w postaci kropek zamieszonych nad konkretnymi sylabami tekstu wskazuje, jak zmienia się melodia. Pozwala to na naturalne podążanie za tekstem oraz odczyt dźwięku w bardzo intuicyjny sposób. Śpiewnik dostosowany jest do seniorów.

Powstała także druga wersja dostosowana do osób zmagających się z demencją. W publikacji zastosowano pogrubiony krój pisma i odstępy pomiędzy liniami dla kontrastu, porządkując treść, a tym samym ułatwiając czytanie osobom ze słabszym wzrokiem. Nasycone i kontrastowe kolory, jakie pojawiają się na stronach śpiewnika, mają pomóc w odnalezieniu odpowiedniej piosenki. W śpiewniku zastosowano piktogramy w postaci dużych liczb, ponieważ są one uniwersalnym znakiem komunikatywnym dla reprezentantów różnych krajów.

Śpiewnik opracowano w ramach projektu „Seniorzy bez granic. Wyszehradzka kooperacja na rzecz integracji” dofinansowanego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.

Działaniami w ramach projekt objęte były instytucje z terenu Polski, Republiki Czeskiej i Słowacji. Zorganizowano m.in. spotkania o charakterze warsztatów arteterapeutycznych skierowanych do mieszkańców domów pomocy społecznej i domów spokojnej starości. Odbyły się także szkolenia dotyczące demencji i komunikacji z osobami zmagającymi się z chorobami otępiennymi, skierowane do pracowników tych instytucji.

Liderem projektu było Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 fot. EUWT TRITIA  fot. EUWT TRITIA  fot. EUWT TRITIA

Załączniki
Śpiewniki dla seniorów [PDF 2,7MB]
Śpiewniki dla osób zmagających się z dememcją [PDF 2,8MB]