„Starość jest przyszłością narodu”

Śląska Karta Seniora już tej jesieni. Szereg ofert dla osób 60+

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego z inicjatywy marszałka Wojciecha Saługi odbyło się drugie spotkanie w sprawie powołania Śląskiej Rady Seniorów.

W Sali Sejmu Śląskiego spotkali się przedstawiciele Uniwersytetów Trzeciego Wieku, stowarzyszeń i organizacji senioralnych z województwa śląskiego oraz dyrektorzy jednostek kultury i edukacji podległych Urzędowi Marszałkowskiemu. Spotkanie miało na celu dyskusję na temat funkcjonowania Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Śląskiego oraz zaprezentowanie podjętych już działań.

Bożena Borowiec, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej przedstawiła projekt Śląskiej Karty Seniora – pierwszej oferty Województwa dla seniorów. Inicjatywa ma na celu zapewnienie dodatkowego wsparcia dla najstarszych mieszkańców województwa śląskiego poprzez zwiększanie ich dostępu do różnorodnych dóbr i usług wedle przygotowanej oferty ulg i szczególnych uprawnień. Seniorzy będą mogli np. skorzystać z ulg na bilety wstępu m.in. do Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie, Teatru Śląskiego w Katowicach, Muzeum Zamkowego w Pszczynie czy bezpłatnego wstępu na próby generalne Filharmonii Śląskiej. Ofertę bezpłatnych zabiegów i prelekcji przedstawiły Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach, Gliwicach i Rybniku. Zakres tej oferty będzie uzupełniany i poszerzany o kolejnych partnerów akcji.

„Musimy kierować różne formy wspomagania zarówno do osób aktywnych, jak i takich, których aktywność już wygasła. Działania muszą obejmować wszystkie sfery działania seniora, trzeba każdą osobę traktować holistycznie, całościowo – mówiła prof. Maria Zrałek. – W tych planach powinniśmy skupiać się nie tylko na sprawach zdrowia czy zainteresowań osób starszych, ale również organizacji przestrzeni publicznej, ułatwień w transporcie, mieszkalnictwie, bezpieczeństwie publicznym czy edukacji. Chcemy czy nie, starość jest przyszłością narodu.”

Beata Małecka-Libera, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia przedstawiła ideę Narodowego Programu Zdrowia, będącego przedmiotem ustawy o zdrowiu publicznym, planowanej do przyjęcia przez Sejm RP. Narodowy Program Zdrowia, finansowany z odrębnych środków, ma obejmować m.in. zadania na rzecz osób starszych w zakresie profilaktyki i leczenia. Wspomniała również przygotowania do wdrożenia unijnego projektu tzw. dziennych domów opieki medycznej.

Podczas spotkania zaprezentowano nowo powstającą stronę internetową przeznaczoną dla seniorów. Uczestnicy zostali zaproszeni do udziału w warsztatach praktycznych z designu organizowanych przez Zamek Cieszyn.

Uroczystą inaugurację Śląskiej Karty Seniora zaplanowano na jesień br. podczas zaplanowanych „Śląskich Senioraliów” – imprezy analogicznej do studenckich juwenaliów, przeznaczonej dla grupy wiekowej 60+. Będą to dwa dni wydarzeń związanych z kulturą, rekreacją, edukacją i zdrowiem. Impreza będzie miała na celu zintegrowanie środowisk senioralnych województwa śląskiego, zachęcenie do prowadzenia aktywnego stylu życia, poszerzania wiedzy, rozwijania zainteresowań i obejmie pakiet wykładów, prelekcji, porad, warsztatów i wydarzeń kulturalnych.

Gościem specjalnym spotkania była premier Ewa Kopacz, która przebywa w Katowicach na wyjazdowym posiedzeniu rządu RP. „Dzisiaj mamy wyjątkowy dzień, gdyż w Katowicach odbywa się wyjazdowe posiedzenie rządu w sprawie przyjęcia tzw. programu dla Śląska. To ważna i potrzebna dla naszego regionu rzecz. Cieszymy się z obecności wśród nas pani premier Ewy Kopacz” – powiedział marszałek Wojciech Saługa.

„Chcę skorzystać z waszej mądrości i doświadczenia. Dziękuję za waszą aktywność. Wszystko, co zgłaszacie na tych spotkaniach, staramy się realizować. Chcemy m.in. zapewnić osobom starszym, niezamożnym możliwość skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, tak aby uprościć im załatwianie codziennych spraw. Bądźcie dobrym partnerem nie tylko dla samorządów, ale i dla rządu” – zwróciła się do seniorów premier Ewa Kopacz.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.