Śląska Rada ds. Seniorów coraz bliżej

Rozpoczęły się konsultacje dotyczące regulaminu Śląskiej Rady ds. Seniorów

Śląska Rada ds. Seniorów ma być organem o charakterze opiniująco-doradczym i inicjatywnym działającym na rzecz wzmocnienia i rozwoju regionalnej polityki senioralnej przy Marszałku Województwa Śląskiego.

„Nie da się prowadzić dobrej polityki senioralnej w regionie bez słuchania głosu seniorów. Dlatego tak ważne jest dla mnie powołanie Rady” – podkreśla marszałek Wojciech Saługa.

To kolejny etap prac związanych z powołaniem rady zapoczątkowanych na początku roku i kontynuowanych w trakcie czerwcowego spotkania przedstawicieli środowisk senioralnych w historycznej Sali Sejmu Śląskiego. Gościem specjalnym tego wydarzenia była premier Ewa Kopacz.

Regulamin stworzony na potrzeby powołania Śląskiej Rady ds. Seniorów trafi teraz do instytucji związanych ze środowiskami senioralnymi z naszego regionu. Wraz z nim przekazane zostaną wzory formularza zgłoszeniowego kandydatów do komisji eksperckich, pracujących przy radzie oraz formularze zgłoszeniowe kandydatów do samej rady wraz z rekomendacjami. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia do dokumentów będą przyjmowane drogą mailową do 30 września br. na adres seniorzy@slaskie.pl.

Regulamin Śląskiej Rady ds. Seniorów określa sposób powoływania, zasady, organizację i tryb jej działania. Wśród celów Rady dokument wymienia m.in. proponowanie nowych rozwiązań i inicjowania zmian na rzecz osób starszych, integrowanie środowisk senioralnych i budowanie przestrzeni społecznej przyjaznej najstarszym mieszkańcom naszego regionu i włączenie zagadnień związanych ze starzeniem się do strategicznych dokumentów regionalnych.

Rada ma składać się z 20 członków wybieranych przez Komisję Ekspercką na okres 3 lat. Praca w Radzie będzie mieć charakter społeczny.

Regulamin Śląskiej Rady ds. Seniorów [pdf] [237kB]