Wojewódzki Tydzień Seniora

Bezpieczeństwo najstarszych mieszkańców województwa będzie tematem cyklu konferencji w ramach Wojewódzkiego Tygodnia Seniora

„Bezpieczeństwo jest jedną z najważniejszych wartości i potrzeb społecznych, którą trzeba zapewnić, by móc się rozwijać. Osoby starsze szczególnie narażone są na zagrożenia wynikające z wieku oraz niedostosowania otoczenia do potrzeb seniorów. W naszym województwie ciągle nad tym pracujemy. By nasze działania były skuteczne, potrzebujemy wsparcia ze strony samych zainteresowanych. Dlatego z tegoroczną konferencją na temat bezpieczeństwa seniorów dotrzemy do mieszkańców wszystkich czterech subregionów województwa” – mówi marszałek Wojciech Saługa.

Konferencję otworzą prof. Maria Zrałek, przewodnicząca Rady ds. Seniorów oraz marszałek Wojciech Saługa. Dyrektor Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej Bożena Borowiec zaprezentuje założenia kampanii województwa pn. Śląskie dla Seniora, Katarzyna Błaszczyk-Domańska opowie o projekcie „Koperta życia. Ratunek czeka w lodówce”, zaś ratownicy medyczni Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego opowiedzą o pierwszej pomocy dla seniora i od seniora. Aspekty bezpieczeństwa w ruchu drogowym przedstawi mł. asp. Krzysztof Kazek – pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka oraz przedstawiciele Wydziału Prewencji i Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. „Ja, senior mam prawo do …” – to temat prelekcji dr Aleksandry Wentkowskiej, pełnomocnika terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach. Na zakończenie zaprezentowane zostaną zasady polityki senioralnej realizowanej w gminach Subregionu Południowego „Seniorzy przyszłością regionu”.

Pierwsza z czterech konferencji „Śląskie Bezpieczne dla Seniora” będzie miała miejsce 18 października w Mysłowickim Ośrodku Kultury w Mysłowicach. Kolejne: 19 października w Sali Koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej, 20 października w Miejskim Domu Kultury w Częstochowie oraz 21 października w Auli Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji Uniwersytetu Ekonomicznego Filia w Rybniku.

W sobotę 22 października, na zakończenie Wojewódzkiego Tygodnia Seniora, w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się II Bieg Białej Wstążki – impreza, której celem jest podnoszenie świadomości o zjawisku przemocy w społeczeństwie i konieczności aktywnego przeciwstawiania się wszelkim jej przejawom. Tym razem uczestnicy pobiegną przeciwko przemocy wobec osób starszych.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.