Śląskie bezpieczne dla seniora

fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak

Cztery konferencje w czterech subregionach województwa i temat przewodni – bezpieczeństwo. Śląskie rozpoczyna Wojewódzki Tydzień Seniora

„Dziś mówimy o potrzebie bezpieczeństwa, która jest jedną z najważniejszych wartości w życiu nas wszystkich, także osób starszych. Zachęcam wszystkich, instytucje, organizacje, do przystąpienia do koalicji działającej na rzecz seniorów, do pracy i tworzenia polityki senioralnej. Seniorzy są pełnoprawnymi członkami społeczeństwa, a schyłek życia nie powinien być wykluczeniem, ale radosnym okresem życia” – przekonywał marszałek Wojciech Saługa, otwierając pierwszą z czterech konferencji.

Podczas spotkania, które odbywało się w siedzibie Mysłowickiego Ośrodka Kultury, obok prelekcji i dyskusji dotyczącej polityki senioralnej i spraw istotnych z punktu widzenia tej grupy społecznej, osoby starsze mogły uczestniczyć w pokazach ratowników medycznych, którzy prezentowali sposoby udzielania pierwszej pomocy. Przedstawiciele policji mówili o kwestiach bezpieczeństwa, przede wszystkim w kontekście seniorów, którzy są grupą szczególnie narażoną na działania przestępców, czy oszustów. Zaprezentowano także założenia projektu „Koperta życia. Ratunek czeka w lodówce”. To specjalna karta, która zawiera istotne informacje dotyczące jej właściciela – dane osobowe, numer telefonu do bliskiej osoby, informacje o chorobach, czy zażywanych lekach. Umieszczenie karty w widocznym miejscu w domu np. w lodówce, pozwala służbom medycznym w razie wypadku lub zasłabnięcia uzyskać informacje o jej właścicielu.

W trakcie konferencji zaprezentowano również dotychczasowe działania samorządu wojewódzkiego w kontekście polityki senioralnej w tym powołanie Śląskiej Rady ds. Seniorów i uruchomienie Śląskiej Karty Seniora.

„Dziś mija dokładnie rok od powołania Rady i wyszliśmy z okresu raczkowania, do coraz aktywniejszej działalności na rzecz środowiska seniorów – rozpoczęła przewodnicząca Śląskiej Rady ds. Seniorów, prof. Maria Zrałek i kontynuowała: - To ciało składa się nie tylko z osób starszych, co bardzo cieszy. Mamy w swoim gronie ludzi w różnym wieku i z różnym bagażem doświadczeń i chcemy zintegrować całe społeczeństwo na rzecz działań skierowanych do i dla seniorów”.

To pierwsza z czterech konferencji „Śląskie Bezpieczne dla Seniora”, które odbędą się we wszystkich subregionach. Oprócz sesji inauguracyjnej w Mysłowicach kolejne zaplanowano w Bielsku-Białej (19 października), Częstochowie (20 października) i w Rybniku (21 października). Zwieńczeniem Wojewódzkiego Tygodnia Seniora będzie II Bieg Białej Wstążki, który odbędzie się w sobotę 22 października w Parku Śląskim. Celem imprezy jest podnoszenie świadomości o zjawisku przemocy w społeczeństwie i konieczności aktywnego przeciwstawiania się wszelkim jej przejawom. Tym razem uczestnicy pobiegną przeciwko przemocy wobec osób starszych.Prezentacje z konferencji:

Projekt Śląskie dla Seniora – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Koperta życia - prosty sposób, by uratować życie

Bezpieczeństwo trzeciego wieku - Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Seniorzy za kierownicą

Rzecznik Praw Obywatelskich na rzecz Osób Starszych

Bezpieczeństwo finansowe - Uniwersytet Ekonomiczny

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak