Zadbać o zdrowie seniora

Ponad dwustu uczestników wzięło udział w piątej edycji Forum Seniora w Jastrzębiu-Zdroju pod hasłem „Senior – zdrowy i aktywny”

W spotkaniu z przedstawicielami środowisk senioralnych uczestniczył marszałek Wojciech Saługa oraz prezydent Jastrzębia-Zdroju Anna Hetman. „Naszym celem jest zachęcenie seniorów do aktywności, do tego by znaleźli pretekst do wyjścia z domu. Jesteście ambasadorami aktywnych, odważnych seniorów, którzy powinni być ważną częścią społeczeństwa. Żyjemy coraz dłużej, w lepszym zdrowiu, jesteśmy coraz bardziej świadomi swoich praw. Chcemy stworzyć społeczny ruch łączący pokolenia i dotrzeć do samotnych, chorych i nieaktywnych, by zmienili swoje przyzwyczajenia” – przekonywał Wojciech Saługa.

Marszałek Wojciech Saługa zaprezentował dotychczasowe działania samorządu w zakresie polityki senioralnej, mówiąc m.in. o działaniach Śląskiej Rady ds. Seniorów, paszporcie zdrowia seniora oraz coraz popularniejszej kopercie życia, która może ratować życie. „Rozdaliśmy tych kart już tysiące i wciąż chcemy to robić. Zasada działania jest prosta; wypełniamy kartę i wkładamy ją do lodówki, po to, by służby, które zjawią się w naszym mieszkaniu miały do niej dostęp. Ten niewielki wysiłek może naprawdę uratować nam życie” – mówił marszałek Saługa.

W programie forum znalazły się m.in. wykłady dotyczące wizerunku i roli osoby starszej w społeczeństwie, roli ruchu w życiu seniorów, czy zdrowego odżywania i aspektów zdrowotnych. Gościem specjalnym forum był Mariusz Kałamaga, a słuchacze jastrzębskiego UTW zaprezentowali spektakl „Lustro”.

„To niezwykle ważne, by polityka senioralna była realizowana kompleksowo. Myślimy podobnie i te postulaty seniorów również są podobne. To ważna grupa społeczna, dysponująca ogromnym doświadczeniem i możemy się od nich bardzo wiele nauczyć, dlatego istotne jest też zbudowanie międzypokoleniowej więzi” – tłumaczyła prezydent Jastrzębia-Zdroju, Anna Hetman.

Forum Seniora jest organizowane przez redakcję Dziennika Zachodniego we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik