Zaproszenie na Dzień Seniora w Koszęcinie

Zaprasza Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny

Dzień Seniora "Senior Aktywny Artystycznie" odbędzie się 25 maja 2017 w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk w Koszęcinie. Wydarzenie stanowi część projektu „Razem dla Seniorów”.

Wśród licznych atrakcji przewidziane zostały m.in.:

  • warsztaty artystyczne prowadzone przez pedagogów Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej: wokalne, taneczne, etnograficzne, dykcji i recytacji,

  • warsztaty z zakresu aktywizacji ruchowej i prozdrowotnej,

  • liczne prelekcje i wykłady.

Warunkiem uczestnictwa w Dniu Seniora jest wypełnienie karty zgłoszenia oraz przesłanie jej do 15 maja 2017 r. na adres ZPiT Śląsk.

Szczegóły: karta zgłoszeniowa (strona ZPiT Śląsk)

Plakat - zaproszenie