Statut Śląskiej Radzie Seniorów - ruszają konsultacje społeczne

 fot. arch UMWS Radosław Kaźmierczak fot. arch UMWS Radosław Kaźmierczak
Konsultacje potrwają od 4 do 10 września 2023 r.

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie nadania Statutu Śląskiej Radzie Seniorów wraz z uzasadnieniem.

Termin konsultacji: od 4 do 10 września 2023 r.

Uwagi do projektu uchwały będą przyjmowane wyłącznie na formularzu uwag:

  • w formie pisemnej - na adres: Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (decyduje data wpływu do Urzędu),
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: efs@slaskie.pl
  • ustnie (w godzinach pracy Urzędu) – w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Referat Zarządzania i Analiz, Al. Korfantego 79, 40-160 Katowice, piętro VII, pokój 707

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji zostanie zamieszczone na stronie internetowej Samorządu Województwa Śląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządu Województwa Śląskiego.

Załączniki
Tryb konsultacji społecznych [DOCX 30,4kB]
Projekt uchwały sejmiku - Projekt Statutu Śląskiej Rady Seniorów [DOCX 42,6kB]
Formularz uwag [DOC 214,0kB]