Modelowe Rady Seniorów

Projekt Stowarzyszenia Bona Fides z Katowic

Projekt „Modelowe Rady Seniorów w woj. śląskim” realizowany jest przez Stowarzyszenie Bona Fides z Katowic ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu uczestnictwa seniorów w tworzeniu, wdrażaniu i monitorowaniu polityk publicznych poprzez wypracowanie standardów funkcjonowania rad seniorów i wzmocnienie potencjału 33 działających rad na terenie woj. śląskiego oraz ich członków.

W ponad 30 samorządach na terenie województwa śląskiego istnieją rady seniorów. Praktycznie we wszystkich miastach na prawach powiatu – oprócz Zabrza. W projekcie „Modelowe rady seniorów w woj. śląskim” badano funkcjonowanie tych ciał dialogu obywatelskiego. W załączonej publikacji prezentowane są efekty pracy stowarzyszenia, czyli kondycja i perspektywy rozwoju rad seniorów w województwie śląskim.

Linki do stron zewnętrznych
Raport "Modelowe Rady Seniorów w woj. śląskim"