Śląskie dla Seniora

  Facebook
seniorzy

Śląskie bezpieczne dla seniora

Cztery konferencje w czterech subregionach województwa i temat przewodni – bezpieczeństwo. Śląskie rozpoczyna Wojewódzki Tydzień Seniora

Wojewódzki Tydzień Seniora

Bezpieczeństwo najstarszych mieszkańców województwa będzie tematem cyklu konferencji w ramach Wojewódzkiego Tygodnia Seniora

Ukraina potrzebuje samorządności

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego odbyło się spotkanie z przedstawicielami Obwodu Dniepropietrowskiego

Troska o seniorów
jest troską o całe
społeczeństwo

marszałek