Śląskie dla Seniora

  Facebook
seniorzy

Powstał regionalny zespół OPS

Spotkanie grupy inicjatywnej śląskich delegatów Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

Opłatek z seniorami

Przedstawiciele środowisk senioralnych spotkali się z marszałkiem Wojciechem Saługą na spotkaniu opłatkowym w Koszęcinie

Z seniorami dla seniorów

O stworzenie szerokiej koalicji na rzecz seniorów w województwie zaapelował marszałek Wojciech Saługa

Troska o seniorów
jest troską o całe
społeczeństwo

marszałek