Śląskie dla Seniora

  Facebook
seniorzy

Forum Seniora 2017

Marszałek Wojciech Saługa zaprasza na konferencję do Katowic

Na naukę nigdy nie jest za późno

Międzynarodowe spotkanie poświęcone edukacji seniorów w województwie śląskim

Powstał regionalny zespół OPS

Spotkanie grupy inicjatywnej śląskich delegatów Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

Troska o seniorów
jest troską o całe
społeczeństwo

marszałek