Śląskie dla Seniora

  Facebook
seniorzy

Ukraina potrzebuje samorządności

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego odbyło się spotkanie z przedstawicielami Obwodu Dniepropietrowskiego

W Łazach seniorzy pokazali formę

Ogólnopolska Olimpiada Sportowa Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych „Trzeci Wiek na Start”

Koperta, która ratuje życie

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego we współpracy z Pełnomocnikiem Terenowym Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach rusza z ogólnowojewódzką akcją

Troska o seniorów
jest troską o całe
społeczeństwo

marszałek