Śląskie dla Seniora

  Facebook
seniorzy

Dojrzeć do polityki senioralnej

Cykl konferencji o bezpieczeństwie seniorów i II Bieg Białej Wstążki pod hasłem przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych. Za nami obchody Wojewódzkiego Tygodnia Seniora

Pobiegli dla seniorów

Biegiem w Parku Śląskim zakończył się Wojewódzki Tydzień Seniora

Śląskie bezpieczne dla seniora

Cztery konferencje w czterech subregionach województwa i temat przewodni – bezpieczeństwo. Śląskie rozpoczyna Wojewódzki Tydzień Seniora

Troska o seniorów
jest troską o całe
społeczeństwo

marszałek