Śląskie dla Seniora

  Facebook
seniorzy

„Koperta życia” przekracza granice Śląskiego

„Akcja spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem w naszym województwie, dlatego jest pomysłem, o którym warto mówić innym” – powiedział Wojciech Saługa marszałek Województwa Śląskiego

„Generator Innowacji. Sieci wsparcia” oraz „Seniorzy w akcji”

Dwa konkursy organizowane przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańska Fundację Wolności

Kanapa to nie miejsce dla seniora

Zbudować region przyjazny seniorom i aktywnemu starzeniu się. Taki cel przyświeca wysiłkom środowisk zaangażowanych w politykę senioralną w województwie śląskim

Troska o seniorów
jest troską o całe
społeczeństwo

marszałek