Śląskie dla Seniora

  Facebook
seniorzy

W Łazach seniorzy pokazali formę

Ogólnopolska Olimpiada Sportowa Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych „Trzeci Wiek na Start”

Koperta, która ratuje życie

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego we współpracy z Pełnomocnikiem Terenowym Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach rusza z ogólnowojewódzką akcją

Senioralia i Piknik Europejski w Parku Śląskim

Kilkaset osób wzięło udział w rodzinny pikniku „Fundusze – to działa!” połączonym z pierwszymi wojewódzkimi Senioraliami

Troska o seniorów
jest troską o całe
społeczeństwo

marszałek