Polityka senioralna bez granic

Spotkanie Śląskiej Rady ds. Seniorów z Małopolską Radą ds. Polityki Senioralnej oraz przedstawicielami Województwa Opolskiego

Współpraca pomiędzy regionami w zakresie polityki senioralnej oraz wspólne inicjowanie działań na rzecz wspierania seniorów to główne tematy dyskusji podczas dzisiejszego posiedzenia Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej w Krakowie.

W spotkaniu udział wzięli członkowie Śląskiej Rady ds. Seniorów (Krystyna Łaźnia i dr Wiesława Walkowska) oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Koordynator Przedstawicielstwa Województwa Małopolskiego w Brukseli Renata Jasiołek zaprezentowała dobre praktyki w zakresie wsparcia osób starszych z regionów europejskich i możliwości ich implementacji w Polsce. O dotychczasowych działaniach i planach w obszarze przeciwdziałania negatywnym skutkom depopulacji wypowiadali się przedstawiciele Województwa Śląskiego. Refleksje na temat działalności gminnych rad seniorów oraz potrzeby ich współdziałania w ramach Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów przedstawiła Barbara Szafraniec – przewodnicząca Porozumienia.

Wspólne obrady zaowocowały decyzją o kontynuowaniu współpracy na rzecz rozwoju regionalnych polityk senioralnych pomiędzy Śląską Radą ds. Seniorów, Małopolską Radą ds. Polityki Senioralnej oraz Województwem Opolskim.

Galeria zdjęć