Sezon dla seniora

W Koszęcinie najstarsi mieszkańcy województwa świętowali Dzień Seniora

Tegoroczne obchody odbywały się w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk pod hasłem „Senior aktywny artystycznie”. Wśród licznych atrakcji zorganizowano m.in. warsztaty artystyczne – wokalne, taneczne, etnograficzne, dykcji i recytacji – prowadzone przez pedagogów Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej oraz warsztaty z zakresu aktywizacji ruchowej i prozdrowotnej.

Spotkanie seniorów rozpoczęła debata zorganizowana wspólnie z redakcją „Dziennika Zachodniego”, którą poprowadziła redaktor Elżbieta Kazibut-Twórz, a w której wziął udział marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa oraz poseł Borys Budka.

„Kładziemy duży nacisk, by wszelkie działania, jakie podejmujemy, uwzględniały potrzeby osób starszych. Duża w tym rola Śląskiej Rady ds. Seniorów, która proponuje odpowiednie rozwiązania. Trzeba ciągle jednak promować ten sposób myślenia, gdyż w mojej opinii jesteśmy dopiero na początku drogi, jaką jest spójna i pełna polityka senioralna” – powiedział marszałek Wojciech Saługa.

Prowadząca debatę zaznaczyła, że województwo śląskie jest liderem prowadzenia polityki regionalnej, jednak żeby zaszły zmiany w całym kraju, potrzeba jest działań na szczeblu krajowym.

„Potrzeba jest polityki prorodzinnej, która uwzględniałaby nie tylko potrzeby osób młodych i rodzin, ale także była skierowana do ludzi starszych i w podeszłym wieku. Jedynie wówczas możemy mówić o zrównoważonej i kompleksowej polityce prorodzinnej” – powiedział poseł Borys Budka.

Jak zgodnie zaznaczyli uczestnicy rozmowy, tę lukę w prorodzinnej polityce dobrze wypełniają samorządy. Marszałek przypomniał o podjętych już działaniach mających ułatwić życie najstarszym mieszkańcom regionu, a także zapowiedział kolejne przedsięwzięcia.

„Tegoroczne lato będzie prawdziwym sezonem dla seniora – w trasę po województwie rusza specjalny bus z akcją promującą „Kopertę życia”. Przygotowujemy się także, wraz z Uniwersytetem Medycznym, do projektu, jakim będzie Paszport dla seniora” – powiedział marszałek Saługa.

„Paszport dla seniora” będzie przygotowaną specjalnie na potrzeby osób starszych książeczką zdrowia, gdzie znajdą się podstawowe informacje na temat schorzeń, które najczęściej dotykają osób 60+ oraz wskazówki, jak dbać o zdrowie. Seniorzy będą mogli znaleźć informacje, jakie badania powinni przeprowadzić, w jakim terminie, a także odnotować ich wyniki w odpowiedniej tabeli. Znajdzie się także miejsce na wypisanie własnych schorzeń oraz nazwisk specjalistów, u których leczą lub konsultują się seniorzy. Marszałek Saługa zaprosił także wszystkich na Wojewódzkie Senioralia do Gliwic 5 czerwca oraz kolejne Forum Seniora, tym razem 7 czerwca w Dąbrowie Górniczej.


Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.